Regionaal nieuwsoverzicht

Lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend!

Kieslijstzaterdag 10 juli 2021 19:44 De ChristenUnie heeft de intentie om ook in 2022 in zowel in Huizen als in Gooise Meren mee te doen aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad. Op aanbeveling van de selectiecommissie dragen wij met dankbaarheid Wessel Doorn voor als lijsttrekker voor in de gemeente Huizen en Roel Kamphuis als lijsttrekker in de gemeente Gooise Meren. lees verder

Voorjaarsnota Huizen

Raadszaal Huizenzaterdag 10 juli 2021 18:03 Donderdag 1 juli was in de gemeente Huizen de behandeling van de voorjaarsnota, de kaders voor de begroting van 2022. De ChristenUnie heeft onder ander aandacht gevraagd voor de volgende punten: meer vertrouwen in de samenleving, zorgen over Sociaal domein en groen. Onze motie over de uitvoering van de Cultuurnota is aangenomen. lees verder

Bijdrage kadernota ChristenUnie Gooise Meren: Roepende in de woestijn …

Roel Kamphuiszaterdag 10 juli 2021 17:56 Het debat over de Perspectiefnota 2022-2025 is net achter de rug. Een Perspectiefnota waar we als ChristenUnie tegen hebben gestemd. Een structureel tekort van 4 miljoen per jaar, wordt geprobeerd met allerlei sprokkelbezuinigingen te dichten. Daar kunnen we niet mee instemmen. lees verder

Bijdrage ChristenUnie Huizen over uitgangspunten herziening welzijnslocaties

Buurthuiszaterdag 10 juli 2021 17:51 Begin juli stond er op de agenda van de raad een voorstel met uitgangspunten voor herziening van de welzijnslocaties. Als ChristenUnie Huizen was voor ons een belangrijke vraag: klopt de veronderstelling wel dat we ruim in de welzijnslocaties (buurthuizen) zitten? Dat betwijfelen we. Als we het voorstel lezen en Versa Welzijn horen, dan blijkt dat we de locaties nodig hebben, en dat de huidige locaties goed benut worden. Sterker nog: als we naar de toekomst kijken en zien dat we met zijn allen ouder worden en we juist mensen willen helpen voordat er grote problemen ontstaan of dure zorg nodig is, vragen wij ons af: komen we dan wel uit met de locaties die we hebben? Ook daarover laat het voorstel ons in het ongewisse. Daarom lijkt het ons niet verstandig om nu al de maatschappelijke bestemming van de Trompstraat te halen. Misschien hebben we het wel nodig in de toekomst. Want het voorstel is dat het nieuwe wijkcentrum op de Draaikom fors kleiner wordt dan wat er nu staat; en dat betekent dat er een nieuwe plek voor het Geheugenhuis zal moeten worden gezocht, iets wat nog niet gevonden is en met de wetenschap dat een tweede Geheugenhuis eigenlijk nodig is. lees verder

ChristenUnie houdt webinar over behoud van cultureel erfgoed in Huizen

krachtcentrale Huizenvrijdag 14 mei 2021 13:27 In Huizen is de afgelopen decennia veel gebouwd cultureel erfgoed verloren gegaan. Ook nu nog staat de karakteristieke, historische bebouwing en het bijbehorend dorpsbeeld onder druk, zoals de sloop van BNI of de plannen voor het pand Waterstraat. De ChristenUnie zet in op behoud en bescherming van dit cultureel erfgoed. Om uit te vinden hoe we dat kunnen doen organiseert de ChristenUnie Huizen op 26 mei 2021 een webinar. lees verder